Играта - драматизация в модерния век.

Нужна ли е днес играта-драматизация?

В нашия модерен век с леснодостъпни източници на информация не би трябвало да се забравя значителността на живото човешко общуване и моралното възпитание на подрастващите, които могат да се развият особено добре в процеса на играта-драматизация.
 

Ползи от играта - драматизация.

Именно в този вид игри децата получават своята първоначална ориентация в света на нравствено значимите явления и натрупват нравствен опит. Поставени в ситуация на свободен нравствен избор,който сполучливо и успешно може да се представи именно в играта – драматизация, те сами се насочват към обществено значимото.

Играта-драматизация е чудесна възможност за индивидуална изява и съвместна дейност на децата разкриваща им красотата и богатството на нравствените преживявания, емоции и чувства породени от действителните контакти с героите.

Усвояване на еталони за поведение.

Елка Петpoва (Петpoва Е., “Играта и нравственото формиране на детската личност”, С. 1986 г.) разглежда играта като самостоятелна практика на децата, в която действително се усвояват способи и форми на поведение. Тя подчертава голямото значение на играта за нравственото формиране на детето защото чрез подражание то овладява обобщени нравствени еталони на поведение.

Развитие на детската личност.

Естественият стремеж на човека и човешкото общество е свързан с постигане на съвършенство. Този стремеж предполага и налага още от най-ранна детска възраст
  • - да бъдат създадени оптимални условия, за да се развива и формира детето като личност, 
  • - да се подготви за самостоятелен живот в различни условия и 
  • - да постигне в по-късните си години собствените си и на общността, в която е включен, цели и намерения.
Оформянето на личността на детето не става със сухи беседи, а като се ръководи поведението на детето в цялостния му живот. В предучилищния период чудесен реализатор на това се явява играта-драматизация.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след преглед от редактор.