Какво знаем за различните игри?

Същност на играта.

Играта е вид човешка дейност, насочена основно за получаване на удоволствие, но като доброволен процес е ограничена от правила и няма продуктивно значение, макар че има определен стремеж към победа. При това се наблюдава не само при хората, но и при животните.

Процесът на игра в природата е по-присъщ на младите особи (децата), като по този начин играчите получават навици и социален опит, полезни за живота на възрастните и в този смисъл може да се счита за вид приятно обучение. Често се използва игрови инструментариум, наречен най-общо играчки.

Макар, че играта е присъща за младите хора, има много разновидности, а някои от тях са изключително насочени към възрастни хора. Чрез тях се активизират мозъчната и мускулна дейност на играчите, като се имитират истинските жизнени процеси, осъществявани винаги в определени рамки (игрово поле) и време.

Разновидности на игрите.

Има колективни и индивидуални игри, като например отборните състезания или реденето на кубчета. През последното десетилетие особена популярност придобиват игрите онлайн, в различни Интернет платформи, характеризиращи се с голяма степен на драматизация и имитация на реални обстановки.

Онлайн играта протича в режим на реално време, като в нея могат да се включват огромно количество играчи, намиращи се на големи разстояния едни от други, даже на различни континенти, като за целта е необходимо само да разполагат с компютър и връзка с Интернет.

Произход на игрите.

В културата на всеки народ влизат създадените през вековете и предавани от поколение на поколение негови игри, включвайки в себе си най-добрите национални традиции. Те съпътстват ежедневието на деца и възрастни, като спомагат да се изработят жизнено важни качества -
  • издръжливост, 
  • бързина, 
  • ловкост, 
  • честност, 
  • справедливост.
Децата могат да играят с всичко, което попада в ръцете им, като намират приложение на всеки един предмет, различно от основните му функции. Играчка може да бъде даже най-обикновена пръчка, намерена на пътя, или кухненските съдове, различни инструменти, вода, но всички те веднага придобиват съвсем друго, символично игрово значение.

Първата култура, създадена от човек, е игровата култура, основаваща се на трудовите традиции и социалната дейност. Тя се създава, използва и предава от деца и възрастни, в семейството и в обществото и представлява важна част от жизнената стратегия на хората, усещащи уникалността и неповторимостта на живота.

Игрово поведение на човека.

Играта е форма на поведение на човека, обикновено в свободното му време, която по правило не е насочена към придобиването на опреден практически резултат. Тя е индивидуално или колективно развлечение, регламентирано от правила и опиращо се на народните или групови традиции, в хода на което се реализира всяка личност, при това леко и с удоволствие.

Има много и различни игри, така както са много и различни хората. Има тъпи игри, които Ви помпат, за да изсмучат от Вас колкото е възможно повече sms-и, като "Познайте дума от 4 букви, която започва на "ма" и завършва на "ма".

Има различни игри.

  • - хазартни, които залагат на шанса Ви да спечелите - тото, рулетка, лотария ... 
  • - спортни игри, в които двама души или два отбора противоборстват до победа - шах, табла, волейбол, футбол ... 
  • - математически игри, залагащи на хладен ум, както и такива, изискващи пространствено въображение.
Хубавото на всички игри е, че винаги се търси решение и резултатът е еднозначен - успех или неуспех, да или не, + или -. Това прави игрите привлекателни, за разлика от многопластовия, сив живот, където винаги има нееднозначност, размиване и нюанси. На този сайт винаги ще знаете кое е "не" и кое "да", за разлика от ситуациите в ежедневието, което си е отлична почивка.
----------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след преглед от редактор.