Детска игра - универсално средство за развитие на детето.

Какво е детската игра?

Играта представлява исторически възникнал вид дейност на децата, изразяваща се в отразяване на детските впечатления от околната действителност, възпроизвеждаща действията и отношенията на възрастните, в която детето изразява себе си.
 

Психологическа структура на играта: 

  • цел – тя отразява стремежа на детето да изпълнява правилно и докрай поетаат роял в играта; 
  • мотив – подбудителните причини за играта, които  с възраста на детето се изменят; 
  • игрови действия – действията с играчките и другите материали, чрез които се осъществява управлението на играта и децата възпроизвеждат действията на възрастните; 
  • игрови операции – съставните елементи на игровите действия; 
  • зависят от предметите с които децата играят; 
  • игрови правила – на тях се подчиняват игровите действия, чрез тях се осъществява игровия процес и игровите взаимоотношения. 
Има ги и при игрите с правила и при творческите игри, като въображаемата ситуация – тя се поражда от несъответствието между игровите операциии действията.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след преглед от редактор.